ForsideCasesGylleramtLandbruget ejer retten til det åbne land, incl landsbyer

Landbruget ejer retten til det åbne land, incl landsbyer

-

Billedet viser gylletanken på bygrænsen af Ajstrup, hvor tre familier tabte en retssag om at få antallet af dyr nedsat, da der var sket procedurefejl i sagen.


Værdien af fast ejendom på landet kan falde drastisk på grund af miljøgener fra landbruget. Ejerne er uden mulighed for at få kompensation.

En dom i Vestre landsret fastslår, at man må finde sig i, at ens faste ejendom falder i værdi, fordi en naboejendom lægger om fra kvæg til svin, med store lugtgener til følge.

Tre beboere i landbyen Ajstrup ved Malling havde anlagt sag med krav om erstatning på over en mio kroner, men tabte sagen og skal nu betale 345.000 kroner i sagsomkostninger.

Oprindeligt drev gårdejeren en gård med 155 kreaturer, men omlagde i 1999 til svinebrug. Han ville efter omlægningen producere cirka 4500 slagtesvin om året, og det var en stigning målt i dyrenheder fra 100 til 150. Sagsøgerne fik ikke medhold på trods af, at retten medgav, at der var sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen om forøgelsen af bedriftens størrelse.

Kilde/link

DR