Landbruget bekræfter kæmpe underskud i svinebranchen

Det helt forventelige underskud i svinebranchen bekræftes nu af en prognose fra det såkaldte "Videnscenter for svineproduktion" på Axelborg. Her siger man, at det vil koste de danske svineavlere 47 kroner i 2010 og 125 kroner i 2011 at producere en gris. Det vil i følge JyllandsPosten give et samlet underskud på ca. 4 mia. kr. Sickpigs.dk anser denne prognose for optimistisk idet erhvervets evne til at tjene penge har været aftagende i årevis så underskuddet vil nok komme op på 5-6 milliarder. Dette beløb kan kun rejses ved øget gældssætning.

Videnscenteret betragter underskuddet som "overraskende", idet man i en kort periode på grund af særlige sammenfaldende ydre omstændigheder (valutakurser, foderpriser og afsætningspriser) kunne forudse en noget mindre underskud pr. gris. Om overskud har der på intet tidspunkt været tale.

Landbruget jublede ellers for nylig over store forventninger i erhvervet. Disse optimistiske fremtidsudsigter må nok anses for urealistiske.

Kilde/link

DR