Landmand løj om millionlån.

Svineavleren, Rasmus Juhl Rasmussen, er også bestyrelsesformand i Århus Lokalbank. Han fik lukket sin driftskredit I Letland, hvor han driver landbrug, og fik oprettet en ny i den bank, hvor han selv er formand for bestyrelsen. Først benægtede han at han havde lån, siden indrømmer han i Børsen, at kreditten er oppe på 105 millioner kroner. Selskabet i Letland giver underskud. Det er ejet af flere godsejere via selskabet Livlande Holding A/S

Bestyrelsen i banken ses nedenstående, hvoraf kun et mindretal synes at have erhvervsmæssig baggrund i noget, der giver indsigt i bankdrift. Bemærk at der sidder en landbrugsrådgiver som bestyrelsesmedlem, valgt af personalet.

Rasmus Juhl Rasmussens engagament i Livlande Holding A/S er via et af bankformandens private investeringsselskaber, SAM 3 Aps.

Livlande Holding A/S er registreret på Brattingborg Gods på Samsø, som ejes af Anders Aage Schau Danneskiold Lassen, der samtidig er bestyrelsesformand for Livlande Holding, mens Rasmus Juhl Rasmussen er næstformand i selskabet.

Bestyrelsesformand Anders Aage Schau Danneskiold Lassen forklarer, at det lettiske landbrugsprojekt i 2006 var tæt på at lukke, men netop den direkte kontakt til Aarhus Lokalbank og bankens bestyrelsesformand reddede selskabet.


Bestyrelse i Århus Lokalbank:
Godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, Skaarupgaard, Lystrup – formand.
Født i 1946. Valgt til bestyrelsen i 1992.
Murermester Jørn Sørensen, Hadsten – næstformand.
Født i 1945. Valgt til bestyrelsen i 2000.
Boghandler Esben Hammer, Hadsten.
Født i 1950. Valgt til bestyrelsen i 2004.
Gårdejer Gert Lopdrup Pedersen, Hadsten.
Født i 1959. Valgt til bestyrelsen i 2006.
Adm. direktør Jørgen Balle, Århus.
Født i 1964. Valgt til bestyrelsen i 2008.
Statsaut. revisor Knud Erik Rasmussen, Højbjerg.
Født i 1953. Valgt til bestyrelsen i 2008. Formand for revisionsudvalget.
Afdelingssouschef Per Enevoldsen, Mårslet.
Født i 1952. Valgt til bestyrelsen af medarbejderne i 2005.
Cand.jur. Kirsten Majgaard Basse, Århus.
Født i 1961. Valgt til bestyrelsen af medarbejderne i 2008.
Landbrugsrådgiver Hanne Pedersen, Hinnerup.
Født i 1969. Valgt til bestyrelsen af medarbejderne i 2008

Kilde/link

DR