Sickpigs.dk redaktør får igen medhold i klage over afvist aktindsigt – foreløbig…

Ombudsmanden har foretaget en foreløbig afgørelse i en klage over, at denne sides redaktør ikke fik aktindsigt i visse oplysninger om det danske landbrugsareal. Den foreløbige afgørelse er på 54 sider og er nu tilstillet myndighederne, som får mulighed for at udtale sig, inden ombudsmanden træffer den endelige afgørelse. Han skriver bl.a:

Jeg er på den baggrund indstillet på at henstille til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri at ministeriet genoptager sagen og træffer en ny afgørelse i lyset af det jeg har anført.

Myndighedernes krav om identifikation af sagen, der ikke er en sag men data, afvises. Myndighedernes begrundelse for afvisningen, nemlig at det ville være alt for besværligt at fremsøge oplysningerne afvises ligeledes.

Ombudsmandens følgebrev til afgørelsen her

Her er hele afgørelsen (22 mb. 54 sider)