Forbruger klager over Arla-kampagne

 

Forbrugerombudsmanden
Amagerfælledvej 56
2300 København S.

Klage Over Arla Foods kampagne – Tættere på naturen.

Kampagnen bliver brugt til at markedsføre Arlas produkter som værende tættere på naturen.

Kampagnen vildleder på følgende områder:

  • Dansk Landbrugsproduktionen foregår ikke i pagt med naturen. Det er veldokumenteret at den Danske landbrugsproduktion udgør en af de største trusler mod den danske natur. Kampagnen giver indtryk af at produkter produceres i harmoni med naturen. (Reference 1)

  • Reklamerne giver indtryk af at produkterne kommer direkte fra natur. Det er ikke tilfældet, da hovedparten af de konventionelle mælkeprodukter kommer fra industriproduceret mælk fra opstaldede dyr. Produkterne forbindes dertil med vilde dyr som rensdyr og ræve, som intet har med mælkeproduktion at gøre. I kampagnen får man også indtryk af at køerne lever i den vilde natur eller naturlignende forhold. Dette har intet med virkeligheden at gøre. (Reference 2)

På alle områder vurderes reklamen at være endda meget vildledende, og ikke i overensstemmelse med god markedsføringsskik eller etik. Havde kampagnen været brugt til at markedsføre mælk fra malkekøer som afgræssede regulære naturområder, ville den have givet et mere retvisende billede. Brugen af vilde dyr ville dog også i det tilfælde have været vildledende

Kampagnen skaber en ulige konkurrencefordel overfor producenter af mælkeprodukter, som ikke belaster natur og miljø

(Reference 1) DMU, Der henvises til side 84 til 101 i rapporten Del B Natur og Miljø 2009. http://naturogmiljoe.dmu.dk/

(Reference 2) http://www.arlafoods.dk/taettere-paa-naturen/se-filmene-fra-tv/ko-filmen/

Med venlig hilsen

Holger Ø. Mortensen, Gosmervej 81, Præstholm Mk., 8300 Odder