Ikke rentabel agerjord blev "udtaget" som brak. Beviset!

I Landbrugsavisen 2005 stod bl.a. følgende at læse, som beviser, at brakjorden vikarierede for egentlig landbrugsjord:

Begrænset udbud
Udbuddet af udtagningsrettigheder må forventes at være relativt lille. Da braklægningskravet blev nedsat fra 10 procent til 5 procent fra 2003 til 2004 faldt det samlede braklagte areal kun fra 230.000 til 211.000 hektar.. En del af det manglende fald i arealet skyldes driftsmæssige forhold, samt den daværende usikkerhed om, hvad braklægningsprocenten bliver i fremtiden. Men forskellen er markant lille. Det viser, at der allerede før reformen var tilsvarende brakarealer,
det ikke kunne betale sig at opdyrke.

Se downloaded kopi af den originale artikel her

Kilde/link

Se artiklen her