Danmark dejligst – og dyrest. Højeste fødevarepriser i hele EU.

Grafik: Danmarks Statistik.


En samenligning af fødevarepriser i EU fra Danmarks Statistik viser, at Danmark stadig har de dyreste fødevarer i EU
Danske fødevarepriser er stadig de højeste i EU. Danmark ligger 34 pct. over EU-gen-nemsnittet. Derefter kommer Irland, Luxembourg, Finland og Østrig som ligger mel-lem 28 pct. og 17 pct. over gennemsnittet. Vores nabolande Tyskland og Sverige ligger 11 pct. og 4 pct. over EU-gennemsnittet. De laveste fødevarepriser findes i Polen, Rumænien og Bulgarien, som har et prisniveau 37 pct., 35 pct. og 33 pct. under EU-gennemsnittet.

Kilde/link

Se statistikken fra Danmarks Statistik her