Debat: Gylle smugles ud i naturen

Information | 19.04.2011 | 1. sektion | Side 19 |

Debat: Gylle smugles ud i naturen

I de ti år, jeg har fulgt debatten om landbrugets forurening, har Axelborg med held lanceret en række udflugter for at undgå erkendelsen af, at den animalske produktion hverken er økonomisk rentabel eller miljømæssigt bæredygtig.

Lugtgenerne for svinefabrikkernes naboer skulle løses med diverse påhit som gylleforsuring, befugtningsanlæg eller scrubbere af ventilationsluften.

Intet har virket, og kun underlige beregningsmetoder kan retfærdiggøre, at svineproducenterne fortsat ødelægger naboernes trivsel og ikke mindst opsparingen i deres boliger. De er nemlig nærmest usælgelige.

Axelborg har også med held bildt sig selv, politikerne og offentligheden ind, at biogas er det nye tekniske fix. Man påstår endda, at biogasanlæggene kan fjerne næringsstoffer fra gyllen.

Gyllen tjener mest som procesvand, og gassen kan kun produceres ved at tilsætte store mængder organisk affald eller dyrkede afgrøder, for eksempel majs. Dermed følger næringsstoffer, så returgyllen er faktisk mere forurenende end almindelig gylle. For at undgå større arealkrav har landbruget fået lov til at nedskrive udnyttelsesgraden til bare 57 pct., hvor det almindelige gylle ligger på over 80. Det betyder på almindeligt dansk, at landmændene via biogasanlæggene kan smugle 25 pct.

mere kvælstof ud i miljøet, uden at det fremgår af gødningsregnskaberne.

Det er derfor et bedrag at fremme tilskuds-og kautionskrævende forgasningsanlæg med begrundelser som grøn energi eller mindre udvaskning. Det forholder sig faktisk omvendt.