Fødevareministeriet finder 800 landbrugsstøttesnydere i kontrol. Går den så går den.

Resultatet af undersøgelserne er, at omkring 800 landmænd skal betale dele af deres landbrugsstøtte tilbage – fordi de har søgt støtte til alt fra grusgrave og søer til landingsbaner, som ikke er støtteberettigede.

Det er bemækelsesværdigt, at ingen af snydepelsene pålægges sanktioner i form af træk i landbrugsstøtten eller bøder for bevidst svindel over for statskassen. Landmændene kan roligt snyde, Går den, så går den, og går den ikke, koster det reelt ikke noget.

 

"Landmændene har ikke handlet i god tro. De burde have vidst, at disse arealer ikke var støtteberettigede," siger kontorchef Lotte Dige Toft fra Landbrugsstøttekontoret i FødevareErhverv.

Kilde/link

TV2