Ministeren indrømmer: Der blev svindlet med brakordningerne

Halvdelen af brakken var naturområder.

Politiken skriver, at der fra 2007 til 2010 blev oppløjet 132.000 hektar værdifuld dansk natur, som var udlagt som brakarealer. Det fremgår ikke, om der er tale om områder, der lovligt var braklagt i forbindelse med EU-regler til begrænsning af kornarealet, eller om arealerne er ikke tidligere dyrkede områder, som landmændene tilmeldte som om der var tale om brak, så de kunne fortsætte med at dyrke deres marker som hidtil.

I sidste tilfælde er der ydeligere tale om svindel, fordi arealerne har udløst tilskud til landmændene uden at disse har opfyldt brakkravet.
Interessant nok bruger fødevareministeriet, der har lavet opgørelsen,  enheden kvadratkilometer, hvor man normalt anvender hektar. Der går 100 hektar på en kvadratkilometer, så der er i følge fvm tale om 132.000 hektar. Men det gælder altså kun perioden fra 2007 – 2010. Hvis der i hele perioden med tvungen braklægning er udbetalt støtte til falsk brak, så er der tale om danmarkshistoriens største svindelnummer. Det er graverende at regeringen har drænet EU kassen for et  milliardbeløb, uden at der har været lovgrundlag for det.
sickpigs.dk har forsøgt at få indsigt i data for at belyse dette og har for nylig fået medhold hos ombudsmanden efter at fvm. har blokeret for aktindsigten i ca. 3 år.

Her er nogle artikler om sagen og forskellig dokumentation.
http://www.sickpigs.dk/category/landoeko/lbrst/brkst2/

Kilde/link

Politiken