Fødevareministeriet udsætter møde to måneder på grund af "ferietiden"

Et aftalt møde om imødekommelse af aktindsigt den 30. juni 2011 har ministeriet nu udsat med rimelig tågede begrundelser. Man henviser til tekniske forhold, som reelt ikke kommer afgørelsen fra ombudsmanden, der gav ret til aktindsigt, ved.

Se udsættelsen her.