DR: Landbruget er en underskudsforretning

Landbrugets nok største problem er at de faktisk i en meget lang årrække ikke har haft særlig stort overskud på det de kalder deres primære drift. Det der har holdt landbruget i gang i mange år, det er at priserne er steget ret kraftigt på jord og på deres bedrift, siger professor Claus Thustrup Kreiner, vismand i Det Økonomiske Råd til DR

Værdien på landbrugsjord bare steg og steg igenenm flere år, mere end lejlighederne i København. Men de glade tider er slut. Jordpriserne er faldet med en tredjedel indenfor få år. Sidste år havde danske landbrug et overskud på ca. 4 milliarder, men trækker man støtten fra EU og den danske stat fra, er der et hul i kassen hvor der mangler over 3 milliarder.

Kilde/link

DR