Økologiske landmænd overgår almindelige landmænd i lovovertrædelser og dyrplageri

En stikprøvekontrol hos 8 såkaldte "økologiske" landmænd afslørede udbredt kriminalitet. Seks ud af otte havde forskellige lovbrud på samvittigheden og hos halvdelen var dyrevelfærden under pres:

 »Syge dyr har gået blandt de raske dyr uden at blive tilset af en dyrlæge. Og grise og kalve har ikke haft adgang til frisk vand, som de skal,« siger FLEMMING MARKER, leder af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, til DR Midt & Vest.

Selvom landmændene kan straffes med træk i deres støtte, anser man automatisk førstegangsovertrædelser for "uagtsomme" og så får landmanden i værste fald en løftet pegefinger og en ganske lile bøde.