Leder: Bliv landbrugselev og sæt livet ind.

En artikel på DR.dk oplyser, at flere landbrugselever på hvert hold, som besøger Jordbrugets Uddannelsescenter i Vejlby, er smittet med resistente bakterier. Dem har de sandsynligvis fået ind i kroppen ved omgang med svin, som bliver medicineret rutinemæssigt og forebyggende med store mængder antibiotika. Bakterierne kan forårsage blodforgiftning, der kan være dødelig, fordi ingen antibiotika bider på bakterien mere.

Landbruget foretager sig så vidt sickpigs.dk er orienteret intet for at undgå, at de unge mennesker pådrager sig en livsfarlig infektion i deres læretid, ligesom de ikke oplyses om de forholdsregler de skal tage i forhold til deres familie og kærester, for at undgå at smitten spredes.

Det må siges at være stærkt kritisabelt.