Landbrug og fødevarer praler med inflationsstigningen på deres eksport

Landbrugseksporten eller rettere jordbrugsvareeksporten, som vi kalder den, dækker  som teksten siger, varer fra jordbruget. Dvs. fødevare samt non-food-varer som Minkskind og korn til foder mv. Eksporten forventes for 2011 faktisk at blive på hele 72 mia. kr. og ikke 70 mia. kr, hvilket er en stigning fra sidste års eksport på 66,4 mia. kr. Dette er målt i årets priser.
 
Dele af denne værditilvækst er naturlig tilgået primærlandbruget, der som følge heraf også har fået en betydelig bedre driftsindtjening i 2011. Forskellen variere dog stadig en del mellem de enkelte produktionsgrene.
 
Vær opmærksom på at Jordbrugsvareeksporten ikke er dækkende for den samlede fødevareeksport. Den er betydeligt højere. Bl.a. er brødfabrikkernes afsætning ikke med i opgørelsen.
 
MVH
Leif Nielsen
 
 

Venlig hilsen

 

Leif Nielsen                             

Områdedirektør, Erhvervsøkonomisk Analyse & Statistik                                   

Landbrug & Fødevarer                      

 

D +45 3339 4238   |   M +45 2724 5638    |    E  lni@lf.dk   


Sickpigs.dk har bedt om en udspecificeret oversigt over erhvervets eksport. Den skulle være undervejs.