Drikkevandsmafiaen slår til i Århus: 100 millioner til landmænd for ikke at forgifte drikkevandet.

Eva Ryberg, byrådsmedlem (S), medlem af teknisk udvalg skriver i JyllandsPosten den 31.1 2012:

Aarhus Vand har i efteråret gennemført en kampagne, der havde til formål at få flere lodsejere – primært landmænd – til at holde op med at bruge sprøjtegift på arealer med grundvandsinteresser.

Lodsejerne blev tilbudt en økonomisk kompensation for at indgå i frivillige dyrkningsaftaler uden brug af sprøjtegift i en langt større radius end de 25 m, som loven kræver.

Til denne beskyttelse af vort fælles drikkevand forventer Aarhus Vand at skulle bruge i omegnen af 100 mio. kr., og så er det, jeg spørger: Er det ikke forureneren, der skal betale? Er det virkeligt fortsat os som samfund, der skal betale oprydningen efter dansk landbrug for at undgå en yderligere forværring af vort drikkevand?

Aarhus Kommune kan ikke stå alene med denne udfordring.

Det har stor betydning for borgerne i Aarhus Kommune, at lodsejerne belaster vort drikkevand. Vi kan ikke klare oprydningen uden national opbakning. Og landbruget må tvinges til at tage et større ansvar for vores fremtid.

 


sickpigs.dk har bedt om aktindsigt i sagen, så vi kan offentliggøre de bønder der modtager beskyttelsespenge for drikkevandet.

Kilde/link

JP