Debat: Der er mere inhabilitet i Det Dyreetiske Råd

 Debat: LANDBRUG: Der er mere inhabilitet i Det Dyreetiske Råd
Politiken | 19.06.2012 
af HANNE AHM, SOCIALRÅDGIVER

AT DEN hidtidige formand for Det dyreetiske Råd, professor Peter Sandøe, først og fremmest har været landbrugets mand og ikke dyrenes forkæmper, kommer ikke bag på mange dyrevenner. Det er godt, at hans dobbeltspil er kommet for en dag, så han nu er ude af billedet.
Der er imidlertid andre folk i Dyreetisk Råd, som justitsminister Morten Bødskov bør skille sig af med. Det drejer sig om de to lobbyister fra landbrugets organisationer, som justitsministre i den tidligere borgerlige regering anbragte i rådet. Det var Lene Espersen, der udnævnte den daværende formand for organisationen Danske Svineproducenter og præsident for de europæiske svineavlere, proprietær Per Bach Laursen, til medlem af rådet – i øvrigt efter at han samme måned i en tv-reportage tilstod, at han en gang om ugen måtte aflive søer i sin svinebesætning på grund af mistrivsel. Hans forsvar var, at det jo blot drejede sig om produktionsdyr.
Landbrugets andet medlem af Dyreetisk Råd er gårdejer og kvægavler Britt Brøcher-Nielsen, som justitsminister Lars Barfoed gjorde til rådsmedlem sammen med Per Bach Laursen for en ny treårig periode. Brøcher-Nielsen blev kendt i offentligheden for et par år siden, da hun af 3F i Skive blev tvunget til at betale en tidligere ansat østarbejder 100.000 kr.
Med to folk af den type som medlemmer i et råd, der skal håndhævde etikken, er det svært at bevare respekten. Når Morten Bødskov nu skal finde en ny rådsformand, kan han passende rydde helt op og finde afløsere for de to lobbyister.