ForsideCasesDONG, Inbicon og universiteternesickpigs.dk offentliggør aftalen om (bestilt) samarbejde mellem DONG og to universiteter.

sickpigs.dk offentliggør aftalen om (bestilt) samarbejde mellem DONG og to universiteter.

-

sickpigs.dk kan, efter at have fået medhold i en aktindsigtsbegæring, nu offentliggøre både den generelle samarbejdsaftale mellem DONG og universiteterne i København og i Århus og bilag1, der beskriver grundlaget for den såkaldte +10 mio. tons plan.

Se den generelle samarbejdsaftale her

Det betalte samarbejde, hvor DONG betaler 5 millioner til universiteterne for at få en ganske bestemt resultat, som beskrives i detaljer i dette bilag til aftalen.

Allerede på første side af bilag 1 konkluderer man:

I forhold til en optimal produktion, mindst mulige omkostninger og størst muligt  forsyningssikkerhed vil forsyningen af biomasse skulle integreres som en del af det eksisterende land- og skovbrug. Det betyder, at biomasseforsyningen overvejende vil være baseret på de konventionelle afgrøder hvede, byg og majs, hvorefter en indfasning af flerårige energiafgrøder kan igangsættes efterhånden som de bliver tilgængelige i tilstrækkeligt omfang.

Samarbejdet har været genstand for en debat i Universitetsavisen. Se for eksempel

10 millioner tons varm luft i ny rapport fra KU og AU

 

Forskere fik fem millioner af DONG for tvivlsomt regnestykke