sickpigs.dk skal være med til at lave månegrise

Kære Knud Haugmark

Tak for din henvendelse angående Månegrisen.

Vi er glade for dit positive engagement, og interesse i projektet.

Månegrisen er visionen om at udvikle fremtidens svinestald som ikke belaster miljøet. Det er en ambitiøs vision, som kræver samarbejde fra mange aktører.

I løbet af foråret etablerer Fødevareministeriet et partnerskab bestående af repræsentanter fra myndigheder, erhvervet, virksomheder, interesseorganisationer og videninstitutioner.

Partnerskabet skal i fællesskab løfte opgaven med at gøre visionen til virkelighed. Vi er i fuld gang med det indledende arbejde, men pt. ikke så langt at vi kan besvare din henvendelse med andet end denne mail.

Vi har noteret din henvendelse og kontakter dig igen i løbet af den næste måneds tid.

Med venlig hilsen

Månegrisen - partnerskab for bæredygtig og effektiv svineproduktion
Center for Innovation
E-mail: maanegris@naturerhverv.dk