Arla: Køer på græs er noget særligt

Nu ændrer Arla strategi, og den hidtidige specielle græsmælk fra “Lærkevang” kan komme fra alle mulige bedrifter, hvor køerne aldrig kommer ud på marken og ligger i deres eget tørrede lort og sover. Arla har opsagt alle kontrakter med Lærkevangleverandører, som hidtil har leveret mælk dagligt fra køer med en bestemt græskvote. Nu skal det specielle være at mælken er frisk. I modsætning til anden mælk, forstås.

– De danske forbrugere har ændret indkøbsmønster i de seneste år, og det er gået ud over vores specielle græsmælk. Mange, der tidligere valgte Lærkevang, køber nu enten øko-mælk eller billigmælk i stedet, siger Jakob B. Knudsen i ejerbladet.

Han forklarer, at forbrugerne ønsker så frisk mælk som muligt. Derfor vil Lærkevang fremover blive markedsført som Arlas friskeste mælk.

Kilde/link

Landbrugsnet