Leder: Landbruget har et godt tilbud

Landbruget tilbyder de danske skatteydere, at dække et endnu større tab på dansk svineproduktion ved nu at skulle finansiere afgiftslettelser for landbruget, tilskud til nye, fine stalde og måske endda endnu bedre afregningspriser for biogas, som strøm- og varmekunder skal bløde for. Det gode tilbud, som er rigtig godt for landbruget, skulle "på den store regnemaskine" skabe 2400 arbejdspladser og eksportindtægter på 2 mia. kroner.

Det er bemærkelsesværdigt, at Krogsgaard, næstformand i Landbrug og Fødevarer, nævner landbruget i sammenhæng med fødevareerhvervet, altså skriver om "Et tilbud om vækst og arbejdspladser fra landbrugs- og fødevareerhvervet." Denne størrelse er en opfindelse, som Akselborg har gjort, så det dybt forgældede og underskudsgivende landbrug kan pynte sig med overskud hos Toms Chokolade, Cheminova og diverse maskinfabrikker.

Det ville lette debatten om eksistensberettigelsen af parasitvirksomhederne i dansk landbrug, hvis vi skelnede imellem industri og det egetlige jordbrug, som koster en masse skatteyderkroner, både i form af direkte tilskud fra EU og indirekte i form af skattelettelser, afgiftstilbageførsler, toldbeskyttelse osv. Derudover ser vi stigende sundhedsomkostninger bl.a. på grund af større smittetryk med resistente bakterier fra landbruget.

Men her vil landbruget  stritte imod. Den hemmelige medlemsliste i Landbrug og Fødevarer er det sidste halmstrå, som et håbløst og falleret dansk landbrug klynger sig til, når for eksempel næstformanden går ud med et rigtig godt tilbud til det danske samfund om at betale endnu mere til en flok tilsyneladende skamløse og stærkt belastende bønder. Forhåbentlig smækker Corydom kassen i, når regeringens to lydige småpiger, Ida og Mette, kommer rendende med nye forslag om tilskud til dette ødelæggende, såkaldte "erhverv".

Kilde/link

Læs om landbrugets gode “tilbud” her