Svineboss fængsles for dyrplageri

Svinebossen, Kaj Kragkær Larsen mener, at systemet opererer med "en nultolerance".

– Det bevirker, at der unødigt bliver aflivet rigtig mange grise i den danske svineproduktion, før de når slagteriet. Det er her, det virkelige etiske problem er i produktionen. Den enkelte gris får ikke en chance i det system. Derfor ser vi også en stigende udflytning af produktionen til steder med langt bedre rammevilkår, siger den dømte landmand.

Kilde/link

Maskinbladet