Redaktøren får en international æresbevisning

Tiara

En blog for bedre sprog har optaget denne sides redaktør på listen over

 Ærværdige Nulevende Pedanter.

Redaktøren modtager denne ære for sit arbejde med ufortrødent og nådesløst at påpege meningsforstyrrende fejl, dårligt sprog, manglende kommaer, uklar- og dobbelttydigheder i danske netmedier. Som symbol på æren modtager vi ovenstående tiara, bukker og takker i største ærværdighed

 

red.

Kilde/link

Se den rosende omtale her