Friday, February 3, 2023
الرئيسيةBiogasbedragetBiogassen hviler på overdrevne forventninger og forkerte tal

Biogassen hviler på overdrevne forventninger og forkerte tal

En ny rapport bestilt af fødevareministeriet vider, at de hidtidige tal for gyllens tørstofindhold har været alt for optimistiske. Eksperterne bag rapporten skriver bl.a:

Tørstofindhold i gylle til biogasanlæg

Hovedparten af inputmængden i fremtidens biogasanlæg vil bestå af gylle.Der har i en længere periode været stor diskussion om tørstofindholdet og dermed den forventede gasproduktion pr. ton gylle. At gyllens tørstofindhold i praksis nok er lavere end normerne, blev påpeget allerede i FOI Rapport 188 (Christensen et al., 2007).Det fremgår af normtallene fra 2012 (Aarhus Universitet, 2012), at gylle fra søer skulle have et tørstofindhold på 4,5 % (4,5 % i 2008), slagtesvin 6,1-6,6 % (6,6 % i 2008), mens det for køer skulle være 9,3 % (10,3% i 2008) fra en sengestald (Poulsen, 2012). Videncentret (Lorenzen, 2011) anfører imidlertid, at et tørstofindhold på 3,5-4,0 % i svinegylle og 7-8 % i kvæggylle er realistisk i praksis. Den lavere tørstofandel betyder, at metanproduktionen pr. ton gylle kun er 7,6-9,7 m3 pr.ton svinegylle og 10,9-12,5 m3 pr. ton kvæggylle (Lorenzen, 2011).Hjort-Gregersen (2011) angiveren tørstofprocent på 2,5 % for sogylle, hvilket også er det niveau, der er fundet i Farmtest af separationsanlæg, og her er produktionen kun ca. 6 m3metan pr. ton gylle.

 

I øvrigt fremgår det, at man regner vand med i biomassen, når man skriver:

 

Analysen af disse anlæg viser, at 70-75 % af inputtet forventes at være gylle, mens fiberfraktion eller dybstrøelse forventes at udgøre ca. 10 %. Derudover indgår også lidt majs og industriaffald. Den årlige produktion forventes at være 10 mio. m3 biogas svarende til 23 m3 metan pr. ton input.

De 75% gylle består af 95% vand, så tørstoffet fra gyllen udgør altså kun en ubetydelig del af gaspotentialet. Tørstof er jo ikke bare tørstof i energimæssig forstand. Gyllens tørstof er jo afgasset en gang i dyrenes tarme, så kun de allemest ufordøjelige dele kommer hen i biogasværkets reaktionstanke.

 

IFRO_rapport_220_biogas.pdf

Kilde/link

Se rapporten her

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات