Naboer til svinefarm frygter MRSA | Sjælland | DR

kl. 07:25

Af Kim Palm

Frygten for at blive ramt af den multiresistente svinebakterie MRSA, der foreløbig har ført til fire dødsfald herhjemme, har grebet et helt samfund nær Store Merløse på Sjælland og bliver også genstand for politisk behandling på et byrådsmøde i Sorø i aften.

“Når vinden er i den forkerte retning, vil vi grundigt overveje om vi tør gå ud af huset”

Lauge Larsen, nabo til svineproducent

Konkret skal byrådsmedlemmerne behandle en miljøgodkendelse fra en af Sjællands største svineproducenter, Kim Kjær Knudsen. Han vil bygge en ny storstald, da han ønsker at femdoble sin svineproduktion til en årlig produktion af 40.000 smågrise og 20.000 slagtesvin.

60 naboer har protesteret. De frygter øgede miljøgener og især at blive smittet med MRSA.

via Naboer til svinefarm frygter MRSA | Sjælland | DR.