Svinedyrlæge: Vi skal være stolte af dansk svineproduktion!

Dyrlæge Gerben Hoornenborg arbejder for Vet-Team i Holstebro. Deres motte er: ​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.

Der har på det sidste været meget fokus på MRSA i forbindelse med svineproduktion. Fra visse medier er der kørt en ensidig kampagne, som i værste fald har skabt utryghed i befolkningen. Det er der ingen grund til.

Debatten bærer, efter vores mening, præg af mange unuancerede synspunkter. Derfor har vi, dyrlægerne fra Vet-Team, været vært ved fire offentlige møder omkring MRSA. Møderne blev godt besøgt og mere end 400 mennesker er nu blevet klogere på MRSA. Ved at skrive dette indlæg håber jeg, at endnu flere borgere kan få et mere nuanceret og rigtigt billede af problemet.

Stafylokokker findes alle vegne, 75% af Danmarks befolkning er bærere af bakterien om aftenen. To tredjedele smider bakterien igen i løbet af natten. Bakterien er først et problem, når den kommer i sår. Hvis den gør det, er lægernes første valg ved behandling et antibiotikum, der hedder Methicilin. Der findes nogle (få) stammer af stafylokokker, der er resistente overfor Methicillin og en del af disse resistente bakterier findes i dyr, bl.a. svin. Det betyder, at når disse bakterier er årsag til infektioner, skal der behandles med et andet antibiotikum. Der er stadigvæk mange andre behandlingsmuligheder. Bakterierne er resistente overfor Methicillin, og nogle andre antibiotika, men de er ikke multiresistente, så de kan stadig behandles. Grunden til, at lægerne behandler stafylokokker med Methicillin som 1.valg er, at Methicillin er et velkendt, gennemprøvet produkt, som er billigt og kun har få bivirkninger.

Jeg er helt enig i, at MRSA, uanset om den kommer fra udlandsrejser, ved sygehusinfektioner eller fra dyr, skal holdes på et så lavt niveau som overhovedet muligt. Men at foreslå at teste svinebesætninger og slå dem ned som er positive, er ikke nogen holdbar løsning. MRSA CC398, som den stamme hedder, som findes i dyr, er ikke kun i svinebesætninger. Dvs. at sanerede besætninger er i risiko for at blive smittet igen.

MRSA CC398 er ikke noget isoleret dansk problem. Tværtimod, de fleste europæiske lande har sandsynligvis mere MRSA end vi har i Danmark. Dette gælder både for MRSA CC398 og MRSA fra sygehusinfektioner.
Hvis MRSA CC398 og antibiotikaforbrug har noget med hinanden at gøre, skulle vi slet ikke have den i Danmark. Antibiotikaforbrug til dyr ligger på en femte- til ottendedel af det, der bruges i nogle andre europæiske lande.

Det værste, som efter min mening kan ske, er at den unuancerede diskussion betyder, at danskerne ikke vil spise dansk svinekød mere. Diskussionen er, takket være fx radio 24/7, også bredt ud til andre lande, hvor de også overvejer, om der skal stoppes for import af dansk kød. Hvis disse to ting sker, bliver dansk svineproduktion ødelagt og vi skal importere kød fra lande, hvor man står ringere stillet. Og dette gælder både MRSA, medicinforbrug og dyrevelfærd.

Så lad det være sagt af en, der har sin daglige gang i svinestalde: Vi skal være stolt af svineproduktion i Danmark! Og det siger jeg ikke for at kunne udskrive mere antibiotika. Dyrlæger tjener ikke på at sælge antibiotika, men på at rådgive landmænd, så der bruges så lidt som muligt. Dette er også i landmandens interesse, da antibiotika langt fra er gratis.

Læs også lederen