Klagecenteret lukker for MRSA-oplysninger. Sagen indbringes igen for ombudsmanden

dan
Dan Jørgensen trækker udleveringen af miljøoplysninger om MRSA i langdrag

Selv om ombudsmanden den 6. juni 2014 fastslog, at oplysninger om MRSA-inficerede svinebedrifter var at betragte som miljøoplysninger og derfor skulle udleveres, har Fødevarestyrelsen endnu ikke efterkommet ombudsmandens afgørelse.

Dette havde Dan Jørgensen ellers stillet i udsigt, at han ville, men fødevarestyrelsen henviser til, at fire af de ramte landmænd via Landbrug & Fødevarer har anlagt retssag imod Fødevarestyrelsen for at bremse udleveringen.

Grundlovens § 63 skulle forhindre, at en retssag udsætter eller forhindrer en forvaltningsafgørelse, men dette ser man åbenbart stort på i Fødevarestyrelsen. Mediejurist Oluf Jørgensen, er af den opfattelse, at der er tale om et grundlovsbrud. Desuden strider afgørelsen imod Aarhuskonventionens regel om, at denne ikke kan begrænses af anden, national, lovgivning, som for eksempel grundloven. I miljøoplysningsloven, som indfører Aahuskonventionen i Danmark hedder det i §2 stk 2 bl.a:

Stk. 2. Ret til aktindsigt efter denne lov begrænses ikke af særlige bestemmelser om aktindsigt i anden lovgivning.

Se afgørelsen fra Klagecentret her

Afgørelsen er påklaget til Ombudsmanden med samme argumenter, som blev anvendt over for klagecentret