Danskerne er nogle svin. Kød udgør stor klimabelastning

carbonfootprint
Kun Kuwait, Forenede Arabiske Emirater og Qatar er værre end Danmark i disciplinen overbelastning af klodens økologiske ressourcer. Det fremgår af Living Planet Report 2014, som udgives i dag af WWF Verdensnaturfonden. Grafik fra Living Planet Report 2014, WWF.

 

 

For andet år i træk ligger Danmark lige efter tre oliestater når det gælder udledning af CO2 og klimabelastning og anden miljøbelastning.

»Det er en absolut ringe placering«, siger generalsekretær Gitte Seeberg fra WWF’s danske afdeling.

Det økologiske fodaftryk er en opgørelse, der viser, hvor meget menneskeheden bruger af verdens ressourcer. Ressourcer er i denne sammenhæng både mad fra landbrugsjorderne, træ fra verdens skove, fisk fra havene og atmosfærens og havenes evne til at optage CO2 fra afbrænding af kul, olie og naturgas.

For det andet har Danmark en omfattende landbrugsproduktion, domineret af animalske produkter som svinekød, mælk og ost, der alle sætter et stort fodaftryk.

Især importen af store mængder sojaskrå fra Latinamerika til kødproduktionen giver et stort fodaftryk, fordi sojaproduktionen medvirker til skovrydning.

Veje, byer og hvedemarker

»Det er måden, vi lever på, og måden, vi har indrettet samfundet på, der giver det store økologiske aftryk«, siger generalsekretær Gitte Seeberg fra WWF Danmark.

»Vores land består af veje, byer og hvedemarker – derimod er der næsten ingen natur. Oven i det forbruger vi alt for meget af blandt andet kød«.

Det fremgår af rapporten, at vi ville have brug for cirka 4,5 jordkloder, hvis hele verdenen skulle leve ligesom danskerne.

via Miljøbevidste danskere belaster kloden som en oliestat – Politiken.dk.

Living Planet report 2014 fra WWF.