Igen: Dansk svindel med tilskud til animalsk produktion

Fåreavlere har ulovligt  malket fåreafgiftsfonden
Fåreavlere har ulovligt malket fåreafgiftsfonden

Danmark er førende i EU når det gælder svindel med tilskudsmidler. Brakskandalen, som har kostet skatteyderne 750.000.000 kroner plus omkostnnger til to tabte retssager imod EU-kommissionen, fup med projektstøtte i VSP har vi allerede omtalt. Nu melder fåreavlerne sig under snydetampenes faner. Fødevarewatch har historien:

Fejlene handler om, at dokumentationen for udgifter har været mangelfuld og i 4 ud af 9 fejlbehæftede projekttilskud, har en eller flere af fondens bestyrelsesmedlemmer været inhabile, f.eks. fordi projektansøgningerne involverede aflønning af formanden selv og dertil ansættelse og aflønning af familiemedlemmer til bestyrelsesmedlemmer.Undersøgelsen blev bestilt på foranledning af L&F’s tidligere direktør Søren Gade. Undersøgelsen anbefaler, at Dansk Fåreavl betaler de 312.000 kr. tilbage til Fåreafgiftsfonden, som er uberettiget modtaget

Det ser ikke ud til, at fupnummeret får nogen retlige konsekvenser.

Læs mere her: Fåreafgiftsfond anklages for sjusk med fondsmidler.

Læs også her: Fårmanden går af