Dyrlæger opfinder falsk enighed om MRSA-bekæmpelse | Gylle.dk

Netmediet gylle.dk har researchet baggrunden for, at svinefagdyrlægernes formand, Kristian Viekilde, har sendt en historie i omløb om, at alle kræfter nu er enige om, hvordan MRSA skal bekæmpes. Redaktøren for gylle.dk, Kjeld Hansen, afslører, at det er så som så med enigheden, for hverken førende universitetslæger eller embedsmænd vil skrive under på dyrlægernes MRSA-Manifest.

gylle.dk skriver bl.a:

Kun seks ud af de 17 institutioner og foreninger, der har deltaget i dyrlægeforeningens dialogmøder om MRSA-udfordringerne, har valgt at underskrive resolutionen. Heraf repræsenterer de fire svineindustrien og dens tilknyttede virksomheder.

Formanden for De Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, er blandt underskriverne på dyrlægernes resolution.

Blandt de 11 ikke-underskrivende institutioner finder man derimod samtlige repræsentanter for myndighederne og for forskningsverdenen, herunder Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, MRSA-rådgivningstjenesten, Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, DTU og KU samt de førende MRSA-forskere fra Syddansk Universitet og Hvidovre Hospital.

Formanden for svinefagdyrlægerne, den før nævnte Kristian Viekilde har 8 klienter blandt de 137, som tidligere i 2014 fik den første advarsel om, at deres antibiotikaforbrug var over de påtænkte nye grænseværdier. Ikke desto mindre er han sammen med fire andre udpeget af Fødevarestyrelsen til at rådgive om sænkning af for højt forbrug. En af de øvrige er Hasse Kahr Poulsen, som allerede i 2005 lå på top ti blandt anbiotikaudskrivende dyrlæger. Begge var indkaldt til en såkaldt “audit”, hvilket ikke har nedbragt dyrlægernes forkærlighed for antibiotika i svineproduktionen.

via Dyrlæger opfinder falsk enighed om MRSA-bekæmpelse | Gylle.dk.

Kristian Viekildes antibiotika-storforbrugende klienter 2014:

CHR Landmand Adresse Postnr. Aut nr. Dyrlæge for bedriften
24720 Kroghsgaard Palsgårdvej 11 8766 4438 Kristian Viekilde Pedersen
98431 Tjørntved A/S Skovsbovej 14 5900 4438 Kristian Viekilde Pedersen
21649 Høvængegård V/Holger Marcher Høvængevej 10 4894 4438 Kristian Viekilde Pedersen
92483 Kauergård Jørgen S Rask Over Kærsholm Vej 4 8620 4438 Kristian Viekilde Pedersen
75927 Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 4438 Kristian Viekilde Pedersen
31897 Høvængegård V/Holger Marcher Høvængevej 10 4894 4438 Kristian Viekilde Pedersen
104373 Tjørntved A/S Skovsbovej 14 5900 4438 Kristian Viekilde Pedersen
17882 Liselund Landbrug Aps Villumstrupvej 5 5853 4438 Kristian Viekilde Pedersen

 

Underskrivere af manifestet:

Lægeforeningen v. formand Mads Koch Hansen
Dansk selskab for klinisk
Mikrobiologi v. formand Svend Ellermann -Eriksen
Sektion vedrørende Svin, Den Danske Dyrlægeforening v. formand Kristian Viekilde
Videncentret for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer
v. formand Erik Larsen
Den Danske Dyrlægeforening v. formand Carsten Jensen
Landsforeningen af Danske Svineproducenter
v. formand Henrik Mortensen og næstformand Torben
Lundsgaard

Deltagere i dyrlægernes såkaldte “Dialogmøder”

Christina Holton Moloney fra Sundhedsministeriet

Tove Rønne og Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen

Robert Skov fra Statens Serum Institut

Tinna Urth fra MRSA rådgivningstjenesten

Nanna Marklund fra Fødevareministeriet

Per Henriksen, Karin Breck, John Larsen og Stig Mellergaard

fra Fødevarestyrelsen

Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet

Karl Pedersen, Nils Toft og Svend-Erik Lind Jorsal fra DTU Veterinærinstituttet

John Elmerdahl Olsen, Merete Fredholm,Miki Bojesen og Anders Dalsgaard fra

Det Sundhedsfaglige Fakultet,Københavns Universitet

Svend Ellermann – Eriksen fra Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi

Hans Jørn Kolmos fra Syddansk Universitet

Henrik Westh fra Hvidovre Hospital

Erik Larsen, Claus Fertin, Poul Bækbo, Jan Dahl og Per Olsen fra Landbrug & Fødevarer

Henrik Mortensen og Torben Lundsgaard fra Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Mads Koch Hansen fra Lægeforeningen

Carsten Jensen og Kristian Viekilde fra Den Danske Dyrlægeforening