sickpigs.dk kortlægger bankernes samlede tab på dansk landbrug

Vi appellerer til læserne om at hjælpe med at samle oplysninger fra pressen om af- eller nedskrivninger i den danske banksektor, som skyldes landbrugets økonomiske nedtur.

Tab som følge af konkurser, hvad enten det er banker eller landbrug, bedes også meddelt.

Vi går tilbage til år 2000.

Klik på det nye menupunkt “Finansielt tab på landbrug” øverst til venstre.

Eller her

Du kan finde historier her og andre nyhedsmedier.

Vi takker for hjælpen.