Sparekassen Vendsyssel fuppede med sikkerheden for landbrugslån. Pris: 100 mio..

1-hovedkontor_facadelogo_storFinanstilsynet har været på besøg i Vendsyssel Sparekasse og var ikke tilfreds med den måde, man vurderede landbrugenes kreditværdighed. Man har ydet lån ud fra alt for høje værdiansættelser. I tilsynsrapporten af den 28. januar 2014 skriver man bl.a:

“Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang medregnede værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, f.eks. siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader. Dette medførte i sammenhæng med værdiansættelsen af staldanlæg i flere tilfælde en for høj samlet værdiansættelse,” skriver Finanstilsynet i sin redegørelse, og fortsætter:

“Finanstilsynet konstaterede endvidere, at sparekassen betragtede anlæg og bygninger som nye i 5 år fra opførelsestidspunktet. Først fra dette tidspunkt tog sparekassen højde for løbende afskrivninger på anlæg og bygninger. Sparekassens metode medførte en overvurdering af værdier af anlæg og bygninger. Ved beregning af nedskrivninger indregnede sparekassen bl.a. en høj betalingsevne på baggrund af forventede løbende driftsresultater. Disse var ikke konkret underbygget i tilstrækkelig grad.”

via Sparekassen Vendsyssel tager landbrugsnedskrivning på 100 mio. kr..