DN og Dyrenes beskyttelse leverer kendsgerningerne om svinelandet Danmark

grise
Det danske landbrugsareal kan producere mad til ca.11 mio., hvis de får den kødrige kost, til 20 mio. hvis de kan klare sig med mindre kød, og til 80 mio. mennesker, hvis de udelukkende fårvegetabilsk kost.

I publikationen “Sådan ligger landet” skriver de to organisationer bl.a:

1.3.1 Landbruget kan brødføde mange flere, hvis vi dyrkermenneskeføde i stedet for foder til dyr

Dansk landbrug producerer fødevarer svarende til tre gange Danmarks befolkning. Ifølge FAOSTAT er Danmark det land i ver-den, som producerer flest kilo kød pr. indbygger 360 kg/pers.,efterfulgt af New Zealand 304 kg/pers. og Irland 210 kg/pers. Men vi kunne producere mere mad til flere, hvis vi dyr-kede menneskeføde i stedet for dyrefoder på en større del aflandbrugsarealet.

Sådan ser regnestykket ud:

Fødevarer er energi. Når vi bruger f.eks. korn som foder til husdyr fremfor til direkte menneskeføde, så mister vi energi eller kalorier undervejstil spisebordet.

Vi forudsætter, at en hektar jord giver et udbytte på5.000 kg korn à 3.500 kcal = 17,5 mio. kcal, og at en hektar korn giver1.736 kg svinekød ved 2,88 FE/kg kød á 2.500 kcal = 4,3 mio. kcal.

Hvis kornet fra en hektar bruges direkte som menneskeføde, giver det 17,5mio. kcal/ha, svarende til 19 menneskers energiindtag/år ved et forbrugpå 2.500 kcal/dag.

Hvis kornet bruges som foder til grise, som vi derefter spiser, giver det 4,3 mio. kcal/ha, svarende til under 5 menneskers energiindtag/år ved et forbrug på 2.500 kcal/dag.

Det danske kødindtagper indbygger er blandt de højeste i verden. Thorup-Kristensen har beregnet, at med en kost bestående af 70% vegetabilsk føde og 30%kød 15% svinekød og 15% oksekød vil fødevareproduktion i Danmark kræve et areal på 0,23 ha pr. person. Hvis andelen af kød halveres, er 0,13 ha nok.

Det danske landbrugsareal kan producere mad til ca.11 mio., hvis de får den kødrige kost, til 20 mio. hvis de kan klare sig med mindre kød, og til 80 mio. mennesker, hvis de udelukkende fårvegetabilsk kost.

via Sådan ligger landet til gratis download