Afpresningen virker. Bankerne eftergiver landbrugsgæld.

Med en fortælling om, at der er meget “effektive landmænd”, der ikke kan betale deres gæld, åbner flere landbrugstunge pengeinstitutter for, at disse højeffektive forgældede landmænd på skrappe betingelser kan få udsat noget gæld i 3-5 år for derefter at få den eftergivet, så banken i det mindste får en del af pengene tilbage.

Fortællingen har et kapitel, der foregår “på den anden side af krisen”, men det er ikke helt klart, hvornår vi når ind i dette lykkeland.

Landmændenes pres på bankerne ser dermed ud til at have virket. Truslen om at “lægge nøglerne” i banken, altså begære sig selv konkurs, har skræmt bl.a. den nu statsejede Vestjysk Bank til at lade landmændene forsyne sig selv i bankens pengeskab og fortsætte den underskudsgivende produktion. Bankens krav gælder nemlig ikke rentabiliteten af bedriften. Kun visse begrænsninger i privatforbruget, og at at man “binder sig til at betale restgælden tilbage”, baner vejen for en milliongave fra banken.  Det sidste, må man formode, allerede er sket i forbindelse med etablering af gælden og med hensyn til privatforbruget, kender landmændene mange smutveje. En ny bil til familien kan jo for eksempel indkøbes som en del af gården maskinpark. Så er der ikke mere tale om privatforbrug men og “fremtidsorienterede investeringer”. Ingen af de såkaldt akkorderede landmænd, der altså nu præmieres for uduelighed, vinker farvel til hverken årgangsvin eller røde bøffer. Maskinbladet skriver bl.a:

Formålet med at eftergive gæld er at forbedre bankens bundlinje ved at sikre overlevelsen for en kunde, som i kraft af en høj effektivitet trods alt kan fortsætte med at betale banken tilbage på den anden side af krisen. Netop forskelsbehandlingen mellem kunderne gør eftergivelserne kontroversielle, idet andre dygtige landmænd, som har haft held med at knokle sig igennem afdrag og renter, kan føle sig voldsomt provokeret.

– Det kan godt være, at nogle landmænd bliver misundelige, men tro mig, der bliver stillet nogle betingelser til de landmænd, som i givet fald får en akkordering. Der kommer restriktioner på, hvor meget de må trække ud i privatforbrug, og de binder sig til at afdrage på den gæld, som er tilbage, siger Michael Nelander Petersen, konstitueret adm. direktør i Vestjysk Bank.

via Nu eftergiver bankerne gæld.