FORSKERforum følger op på SEGES medvirken i myndighedsbetjeningen.

Kjeld Hansens artikel om lusk i forbindelse med Aarhus Universitets myndighedsbetjening følges nu op med flere artikler i Forsker Forum, der bl.a. skriver:

Rapporten ”Revidering af baseline 2021” er blevet et kontroversielt dokument i forbindelse med Regeringens landbrugspakke fra 22.dec. 2015, dels fordi revisionen er udarbejdet i hast under mystiske omstændigheder, dels fordi fagfolk konstaterer, at centrale data og udsagn ikke kan verificeres, dels fordi det er uoplyst i hvilken grad SEGES har været inde over indholdet m.m. Helt centralt i landbrugspakken er Regeringens blå Danmarkskort, der fortæller hvor landmænd gerne må forurene mere = bruge mere gødning. Men hvilke data, kortet bygger på, og hvem der har været forfatter på miljødata bag, hemmeligholdes af NaturErhvervsstyrelsen.

Læs mere her: FORSKERforum.