sickpigs.dk afslører, at MRSA er meget, meget sjælden hos fjerkræ, heste, hunde og slagtekvæg

Kun et enkelt fund af MRSA hos hunde kunne det blive til i fødevarestyrelsens seneste omfattende screening for MRSA CC 398 hos hunde, slagtekvæg, mink, fjerkræ, heste og økologiske svin. Undersøgelsen omfatter 1362 prøver indhentet på 204 forskellige adresser (dyreklinikker, bedrifter etc.)

Sickpigs.dk har fået aktindsigt i de 1362 resultater, og heraf var blot 23 positive , svarende til 1.6 %. De fordeler sig på

Dyreart Antal prøver Fordelt på antal CVR Antal positive for CC398 % positive
Hund 114 4 1 <1
Økosvin 322 55 4 1,2
Fjerkræ 270 45 1 <1
Heste 56 2 0 <1
Slagtekvæg 250 48 5 2
Mink 350 50 12 3,4

 

 

Se listen over de positive  fund her

Se alle resultater her

Hent regneark med alle udleverede data her MRSA-data