DR trutter i dommedagstrompeterne

hver femte
På DR kan man heller ikke stave til foder…

Med den dramatiske overskrift:

Hver femte minkfarm har nu MRSA

strammede man på DR historien om, at der på 11 minkfarme var fundet  en enkelt MRSA-smittet dyr, og på en bedrift havde man fundet to smittede.

96,4 % af dyrene var ikke smittede, og kender man ikke de absolutte tal, så lyder overskriften som om, at hver femte mink er smittet. Betydningen ligger i ordet “har”, som jo både kan betyde, at en enkelt dyr “har” MRSA men i denne kontekst kan forstås sådan, at hele bedriften er ramt.

DR oplyser ikke de absolutte tal som afslører, at MRSA er meget sjælden uden for svinestaldene.

sickpigs.dk og DR har fået aktindsigt i 1362 testresultater, og heraf var blot 23 positive , svarende til 1.6 %.

Nok så interessant er det, at kun en hund blev fundet positiv, hvilket punkterer svinefolket bagatelliseringsforsøg af MRSA-problemet, når de påstår, at man kan få MRSA af sin hund eller kat. Det er der meget lille risiko for, men af mange andre grunde, skal man ikke kysse sine kæledyr.

Økologisk Landsforening vinklede ikke overraskende historien ved at betone, at de økologiske grise er næsten MRSA fri, og påstod, at de “renser sig” for bakterien, hvilket er en udokumenteret påstand. Men de meget knappe pladsforhold hos almindelige grise er da med til at øge smittetrykket, lidt på samme måde som i en dansk børnehave.

Fødevarestyrelsens screening viser klart, at svinebranchens massive anvendelse af antibiotika er den væsentligste årsag til, at bakterier udvikler resistens, hvilket på ingen måde er overraskende. Men også anvendelsen af zink, som jo er tilladt hos økologerne, udvikler resistens.

sickpigs.dk har præsenteret DR for kritikken, men kon modtaget meget mærkelige svar. Her er et eksempel:

Som tidligere nævnt fremgår det af Fødevarestyrelsens undersøgelser, at der blev konstateret MRSA CC398 på 11 ud af i alt 50 testede minkfarme. Som det fremgår af artiklen på dr.dk, svarer det til, at der er fundet MRSA CC398 på hver femte undersøgte farm.

Fødevarestyrelsen oplyser desuden flg.:
- På hver enkelt af de undersøgte minkfarme har Fødevarestyrelsen testet 25 mink.
- Disse 25 mink er fordelt på fem "puljer" med fem undersøgte mink i hver.

Med venlig hilsen

Kasper Vedsmand
Journalist og tilrettelægger, DRDR
Emil Holms Kanal 20, opg. 1-3
DK-0999 København C

M +45 2854 4148
veds@dr.dk
http://www.dr.dk