Leder: Dommedag er nær!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dommedag skildret som kalkmaleri i Fanefjord kirke på Møn. Nederst til højre trækker en djævel af sted med griske, uansvarlige spekulanter, der får deres bekomst i helvedes ild. Ligheden med Lars Hvidsfeldt og Eva Kjer Hansen hhv. bageste række, nummer to og tre fra venstre, er givetvis tilfældig og utilsigtet

Af og til gir vi den som sandsigere, og vi elsker at få ret. Vi fik ret i, at Eva Kjer Hansen mistede sin ministerbil, men blev snydt da efterfølgeren muligvis er et dårligt bytte. Når det gælder Dommedag, holder vi os på måtten og lader Jehovas Vidner og andre platugler  spå.

Og dog.

Vi vover alligevel nu at gå disse sortseere i bedene, og selv om vi denne gang ikke håber at få ret, så kan vi ikke lukke øjnene for, at vi lever med et særdeles vakkelvornt makroøkonomisk system.

I gamle dage var kreditforeninger bundsolide non-profit foretagender, ejet af debitorerne, der i fællesskab udstedte obligationer til investorer, som bød kursen op eller ned, alt efter hvor stor eller lille rente de ville acceptere. Et marginalt bidrag dækkede de beskedne med uundgåelige tab. Boliger og anden fast ejendom blev sikkert og praktisk finansieret.

Sådan er det ikke længere. Kreditforeningerne er opkøbt af banker og skal ikke længere hvile i sig selv, men give afkast til ejerne og dette har sat gang i kreativiteten rundt omkring.

nykredit
Nykredits nye hovedsæde i København. Konstruktionen minder lidt om et korthus

For eksempel opfandt nogle karlsmarttyper i Nykredit en hybrid imellem en lottoseddel og et lån, som de kaldte valutaswaplån. Lånets hovedstol ville stige eller falde i takt med visse valutakurser, og faldt de, svarede det til at vinde i lotteriet. Det satsede mange andelsboligforeninger og landmænd på. Men desværre tabte de, og lånene blev pludselig større end de kunne betale tilbage. Nykredit har derfor måttet bogføre tab på disse rådne papirer bl.a. fordi landmænd ikke kunne eller ville betale. Nykredit har endda, efter hvad vi erfarer fra kilder i miljøet, været nødt til at opkøbe egne obligationer for at holde kursen oppe (og renten nede). Det kan blive katastrofalt, hvis dette medfører mistillid til Nykredits papirer, som udkrystalliserer sig i en nok så beskeden rentestigning.

Mange landmænd går nedenom og hjem, hvis renten stiger bare et par procent, og hvis konkurser øger udbuddet af jord, så rasler priserne endnu længere ned, og så kommer sikkerheden for andre lån under pres. Det giver flere kursfald, rentestigninger, konkurser osv. Økonomisk sammenbrud, der minder ikke så lidt om den gang i 2008, hvor Danske Bank stod på randen af konkurs, og regeringen sammen med Nationalbanken efter et panikmøde hostede op med 40 mia. lånte kroner for at undgå katastrofen. Det var på et hængende hår.

Risikoen for en gentagelse af dette scenarie understreges af, at det ikke har været muligt for låntagere eller andre gennem aktindsigt at få oplyst, hvor mange penge Nykredit har ude at svømme i form af swaplån, selv om oplysningerne ligger i Erhvervsministeriet. Her henviser man til en så dårlig undskyldning, at den end ikke kan bruges som brolægning af en velkendt vejstrækning, nemlig, at det vil kræve 4-7 timers arbejde at lave et udtræk.

Sandsynligvis er det voldsomt overdrevet. Man hemmeligholder bevidst omfanget af disse lottolån og sandsynligvis har man allerede taget erhvervsudvalget i ed. Det forlyder nemlig, at dette udvalg kom blege, tavse og koldsvedende ud fra en orienteringsmøde med Nykredits ledelse for nylig. Men de sagde ikke noget om grunden. De var pålagt tavshedspligt.

Det gælder nemlig om at holde den overhængende risiko for en økonomisk nedsmeltning hemmelig så længe som muligt og håbe, at den går væk af sig selv. Imens er regeringen henvist til at holde landbruget oven vande ved at stopfodre det med alle mulige nyopfundne kompensationer, tilskud og andre gaver, for gælden stiger og stiger, selv om skatteyderne dagligt stopper godt og vel 27 millioner kroner ned i bøndernes lommer.

Derudover fik Danish Crown, der er ejet af svinebønder, 25 millioner for at oplagre 15.000 tons svinekød i 2015-16, men uden at der var kontrol med, om de havde en egentlig ekstraudgift til at stabilisere markedsprisen, der for resten faldt støt. Gødningsnormerne er forøget for om nogle år – antagelig – at blive strammet imod ”kompensation” muligvis i al evighed til de landmænd, som uheldigvis dyrker såkaldte ”sårbare” jorder. Hvordan man skiller dem fra de ”robuste”, ved ingen i dag. Men man kan sagtens tænke sig, at alle landmænd bliver pålagt ”begrænsninger” af hensyn til miljøet, og så er der jackpot til alle. Gødningen flyder fra i år i stride strømme, nu endda med ekstra 11.200 tons på grund af ”øget udvaskning” i vinter.

Støtte til levende hegn er ændret, så landmændene ikke kan undgå at blive overkompenseret – med færre hegn til følge, og kontrollen for krydsoverenstemmelse, der kan koste træk i støtten, er flyttet fra kommunerne til NaturErhvervsstyrelsen i København, som hverken kommer til Samsø, Thy eller marsken på regelmæssige kontrolbesøg. Så landmændene kan fremover bryde alle mulige regler og sove trygt forvisset om, at de ikke bliver knaldet.

En gang var penge symbolske guldstykker, og guldet lå i Nationalbankens dybe kældre. Hvis pengemængden skulle øges, skulle der købes mere guld, som repræsenterede en reel værdiskabelse. I dag trykker pengeinstitutterne alle de penge de kan låne ud uden tilsvarende værdiskabelse. En gældsfinansieret økonomi er ikke stabil, og derfor vakler makroøkonomien, hvilket både Nykredit, regeringen, investorerne og mange andre har en klar interesse i at hemmeligholde

Men hvis man stopper den virtuelle seddelpresse i dag, så braser korthuset sammen i morgen.

Det kan kun gå galt.

Dommedag er inden for synsvidde.

Det mener sickpigs.dk

Dommedag af Michelangelo i det Sixtinske Kapel. Nederst til højre ses en figur, der ligner Flemming Fakta Fuglede fra Bæredygtigt Landbrug. Men det må vist også være en tilfældighed. I øvrigt kan vores klimatologiske kontor oplyse, at temperaturen i Helvede nu er sænket for tredje gang i de seneste fem år, og nu ligger den på normal stuetemperatur.   Det skyldes, at det gav meget store CO2 udledninger at opretholde de middelalderlige temperaturer. Interessen for at komme i Helvede er nu steget til hidtil rekordniveau, idet mange nu foretrækker Helvede frem for Himlen.

Se også her