Fredede enge pløjes i strid med loven.

Fødevarewatch citerer Radio midt og vest for en historie om, at en miljøforkæmper har anmeldt landmænd til politiet og kommunen fordi de overtræder beskyttelsesreglerne for nogle engområder ved Ringkøbing Fjord:

Ifølge en landsretsdom må jorden ved Værnengene ved Ringkøbing Fjord ikke omlægges, fordi arealet er fredet.Men alligevel kører der maskiner på engene.”Jeg har set, at engene bliver pløjet, gødsket, der bliver kørt gylle på, der bliver gravet grøfter, og der bliver slået. Det gør mig virkelig ked af det,” siger Finn Birkholm-Clausen til DR P4 Midt & Vest. Han har meldt sagerne til politiet og gjort Ringkøbing-Skjern Kommune opmærksom på deres tilsynspligt med området.

Kilde: Landmænd meldt til politiet for at pløje fredede marker