En ingeniør river masken af biogassen. Kronik i Ingeniøren

Civilingeniør Uffe Rasmussen ser på selve ordet: biogas, og angriber det for falsk markedsføring. Han skriver bl.a. i kronikken:

Men man kan også forledes til at tro, at biogas giver klimagevinster, selv om det afhænger af, hvilket materiale biogassen produceres fra, og hvad den alternative håndtering af dette råmateriale er. Putter man almindeligt brændbart fedt og madvarer fra husholdningsaffald eller dyrkede afgrøder i anlæggene, er der hverken klima- eller energigevinst ved biogasproduktionen frem for at brænde det i moderne forbrændingsanlæg. Desværre associeres forbrændingsanlæg ofte med begreber med negativ klang: dioxin, tungmetaller, aske og hensynsløs mangel på affaldssortering. Så valget er let for velmenende politikere, der kun har tid til overskrifter: Biogas er det populære valg. Og det glemmes hyppigt, at det er brændslet og ikke energiteknologien, der afgør, om der er tale om vedvarende energi.

Kilde: Kronik: Biogas – et ord der forfører | Ingeniøren