Bilagsfusk og promillesnyd i kvægprojekt

Stribevis af bilag afvises af Naturerhverv i en sag om et EU og promillefinansieret millionprojekt om bedre bedre dyrevelfærd i kvægbesætninger. Man forsøgte blandt meget andet at få dækket udgifter til aviser og tidsskrifter samt honorar til en konsulent, som ikke havde med projektet at gøre.

Over 236.000 kroner forsøgte man at dræne kassen for men uden retligt grundlag. Pengene blev betalt tilbage, men ingen fik tilsyneladende påtale eller sanktion på grund af snyderiet.

seges_32101-d-12-00541