Grådighed og slap moral i projekter støttet af EU og promilleafgiftsfonden

sickpigs.dk har fået aktindsigt i nogle krav om tilbagebetaling af støtte til forskellioge projekter som har været finansieret dels via EUs landdistriksmidler (50%) og dels af midler fra den såkaldte promilleafgiftsfond, som egentlig er statsmidler men som i praksis lempes videre til landbrugserhvervet via et kontor på Axelborg.

Se sagerne om tilbagebetaling af over en halv million skatteyderkroner her.