Hvad lavede CBS forskeren Troels Troelsen på New Zealand?

Den tidligere sportsstjerne Troels Troelsen fra Vejle fik i forbindelse med et promilleafgiftsfondbetalt forskningsprojekt om danske landmænds rammevilkår betalt en rejse til New Zealand, hvor også Flemming “Fakta” Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug deltog.

Dr.dk skriver bl.a:

 

Troels Troelsens studietur til New Zealand er betalt af de offentlige midler fra Promilleafgiftsfonden, der er givet i forbindelse med forskningen. Samlet er der givet godt 1,5 millioner kroner til Bæredygtigt Landbrug, og studieturen er godkendt af fonden. Men oplysningen om, at Troels Troelsen har besøgt flere gårde på turen sammen med den politisk valgte formand for interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug overrasker alligevel fondens formand, Michael Brockenhuus-Schack.

CBS oplyser om forskningsprojektet på sin hjemmeside bl.a:

Metoden har med en ny forskningsvinkel beregnet tab grundet danske rammevilkår for gennemsnitlige danske helårsbrug for plante-, svine- og malkekvægbrug ved at sammenligne med faktiske vilkår i nabolandene. De danske gødningsrestriktioner sammenlignes efter casemetoden med høstresultater og kvælstofforbrug over 6 år fra 53 caselandbrug i 4 lande under sammenlignelige vilkår.

Her på redaktionen undrer vi os over, at forskeren sammen med Fuglede og begges familier er nødt til at få rejsen til New Zealand betalt for at indsamle data til et projekt, der omhandler Danmark og fire af vore nabolande.

Vi har derfor spurgt forskeren:

Kære Troels Troelsen

Jeg har forstået, at du sammen med in familie har tilbragt nogen tid på New Zealand sammen med en person fra Bæredygtigt Landbrug og hans familie. Jeg har også forstået, at I har holdt et møde og været på besøg på et mejeri. Udgifterne til rejsen var betalt af forskningsmidler fra Promilleafgiftsfonden, som skal dække en rapport om danske landmænds udgifter til miljøhensyn m.v.


Kunne du forklare mig og mine læsere af bloggen sickpigs.dk hvordan disse aktiviteter på New Zealand indgår i en forskningsmæssig vurdering af miljøomkostningerne for danske landmænd?


Med venlig hilsenForskeren har ringet tilbage, og vi talte med ham i næsten tre kvarter. Betingelsen for denne samtale var, at den ikke blev citeret eller optaget.

Vi er derfor beklageligvis ikke i stand til at bringe forskerens svar.

Kilde: CBS-forsker var på studiebesøg på New Zealand med landbrugsformand | Nyheder | DR