Leder: Landbrugspropagandist Lars Attrup buldrer igen igen.

Landbruget trækker kinakortet, og den villige landbrugsmanipulator Lars Attrup trækker ukritisk med.

Den håndfodrede journalist Lars Attrup har et meget begrænset arsenal af forstærkende udtryk. Enten buldrer han eller også tordner han eller også brager han. For eksempel skrev han for nylig at

Landmændene løber hurtigere og hurtigere for at overleve

Produktiviteten brager i vejret på de danske landbrugsbedrifter. Krisen har tvunget landmændene til at vende hver en krone og effektivisere og rationalisere for at overleve.

Dramatisk lyder det også, han fortæller at

De bedste landmænd skovler penge ind

Når han rigtig folder sig ud kan det lyde således:

Kina trækker danske mælkebønder ud af krisen

Kinas import af mejerivarer sætter rekord og hjælper med at trække de danske mælkebønder ud af krisen.

I rubrikken påstår manden altså, at Kina trækker bønderne ud af krisen.

Færdig med den krise.

Kina har trukket.

Men derefter hedder det at Kinas import “hjælper med at trække de danske mælkebønder ud af krisen”.  Og det er jo en helt anden historie. Hjælpen kan være så beskeden at den er uden praktisk betydning. For importen kan jo komme fra alle mulige andre lande end Danmark.

Eksporten til Kina er i øvrigt ganske lille. Danmarks Statistik oplyser:

Den samlede udenrigshandel efter land, im- og eksport, KONJ (produktionsgren) og tid
2016
Kina
Eksport
Samtlige varer i alt 28 378,1
HERAF: Animalske landbrugsvarer 3 997,6
Vegetabilske landbrugsprodukter i alt 88,8
KØD- OG MÆLKEKONSERVES I ALT 251,0
Industriprodukter i alt, ekskl. maskiner og instrumenter 12 446,2
Maskiner og instrumenter 7 472,5
Skibe, fly, bore- og produktionsplatforme 35,5
Fisk, krebsdyr og bløddyr, ikke tilberedt eller konserveret 895,3
Rå pelsskind 2 969,5
Brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm 3,8
Andre varer 218,4

Landbrugets eksport til Kina var på ca 4.4 mia, men hvor stor gevinsten er, fremgår ikke.

Hvis man regner rene fødevarer sammen udgjorde kinaeksporten under syv procent i 2016. Og mejeriprodukterne endnu mindre. Hvordan en så lille eksportandel, som måske ikke en gang giver overskud, skal kunne trække noget som helst ud af en krise, det undrer vi os over her på redaktionen. Især fordi tallene for gevinsten ikke fremgår af artiklen.

LANDE I ALT Kina
Eksport
2016
HERAF: Animalske landbrugsvarer 46176 3997,6
Vegetabilske landbrugsprodukter i alt 9854,4 88,8
KØD- OG MÆLKEKONSERVES I ALT 6601,1 251
I alt 62631,5 4337,4

Grafisk ses den ganske lille betydning af Kina som aftager af danske landbrugsvarer klart:

KINAEKSPORT
Kinas andel af alle animalske fødevarer, konserves og vegetabilier er ganske beskeden

eksportkina

Kilde: Danmarks Statistik