Danmarks Naturfredningsforening vil hellere slå på landmændene end beskytte naturen | Information

Her på redaktionen har vi sendt en udmeldelsesblanket for længe siden. Det gik op for os, at DN mere og mere blev en forlængelse af Økologisk Landsforening med et religiøst forhold til såkaldt økologisk landbrug især repræsenteret af formanden, Ella Maria Bisschop-Larsen som også selv nød og nyder godt af diverse EU- og statslige støtteordninger for landbruget. Årlige gimmicks som affaldsindsamling og juletræsklipning kunne ikke overbevise os om at bevare medlemskabet. Indsatsen for naturen er rykket langt ned på DNs prioriterede opgaver og andre måtte sørge for at få Fiil Sø fyldt op igen. Organisationen er håbløst gammeldags og lokalafdelingerne er ofte enten overtaget af landmænd eller bovlamme på grund af fremskridende senilitet. Forklaringen får vi nu fra Michael Stoltze, som forgæves forsøgte at få en alternativ naturforening på benene efter at han forlod sin stilling i DN. Stoltze skriver i Informations kronik bl.a.

Bisschop-Larsen hadede sin forgænger og alt, hvad han stod for. Naturpolitikken, som DN sammen med Verdensnaturfonden, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening havde udviklet, publiceret og rundsendt til alle Folketingets medlemmer, betragtede hun som Harritz’ og sekretariatets værk. Så hun skrottede den og erstattede den med sin personlige kæphest: Kampen for 100 procent økologisk landbrug i Danmark og mod konventionelt landbrug. Det blev umuligt at arbejde fagligt med naturpolitik i sekretariatet. I januar 2008 besluttede jeg derfor at forlade jobbet.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening vil hellere slå på landmændene end beskytte naturen | Information