Axelborg og ØL sætter hælene i overfor økologistramninger

Under Maltas formandsskab for EU er der fremkommet et forslag til stamninger af økologireglerne, som reelt er et stort kompromis mellem EUlandene. Danmark ville stemme imod det nye forslag, som nu alligevel fremsættes. Altinget skriver bl.a:

Landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening Sybille Kyed glæder sig først og fremmest over, at Malta ikke kom igennem med forslaget.

“Hele udgangspunktet har været elendigt. Man er startet ud med et meget dårligt forslag, man har skullet reparere på, og samtidigt har man gerne villet indføre nogle konkrete ændringer, der har været svære og kontroversielle at lande,” siger Sybille Kyed.

Var det kommet til en afstemning om det maltesiske forslag, så håbede Økologisk Landsforening da også, at Danmark ville stemme imod.

Set fra dansk side var udfordringen med det seneste forslag blandt andet, at der var kommet nye ændringer, hvor kravet til størrelsen på hønsehuse var blevet skærpede. Samtidigt var der også nye krav til farvande for linemuslingeproduktion, som i realiteten kunne betyde, at man måtte lukke den danske produktion.

“Det kommer lidt an på tolkningen af de ting, der lå i forslaget, men det så ud til at kunne betyde, at halvdelen af vores økologiske tomatproduktion, 90 procent af vores økologiske muslingeproduktion og hele vores ægproduktion ville blive alvorligt påvirket af de her forslag,” forklarer Lars Holdensen og tilføjer: “Det er klart, at de her ting ville vi ikke kunne holde til og derfor ikke bakke op om,” siger han.

Kilde: Økologiforhandlinger i EU lider nyt knæk – Altinget: fødevarer