Vestjysk bank malker skatteyderne for 9 mia.

Det går rigtig godt for fallitboet, Vestjysk Bank. Først har konkurrencekommisær Margrete Vestager mærkeligt nok godkendt at staten har tabt 9 mia. kroner på at hjælpe den meget landbrugseksponerede bank, og nu sælger staten så sine aktier for en slik til private investorer.

Beg hele miseren står en række konkurstruede landbrug med stor gæld til banken, gæld som de ikke kan eller ikke vil betale, hvilket truer bankens overlevelse. Vestjysk Bank er ikke udpeget som “systemisk” men alligevel skal skatteyderne altså punge ud for at redde de fallerede landmænd på Lemvigkanten. På den måde undgår en masse landmænd også konkursen, men kan drive deres urentable landbrug endnu en lille stund. Finans skriver bl.a:

“De nye aktier udbydes og vil kunne tegnes i en periode på ti handelsdage efter offentliggørelse af prospekt for fortegningsretsemissionen, som forventes offentliggjort 6. september, idet kvalificerede investorer dog på nærmere vilkår vil kunne tegne forud for denne periode,” skriver banken i meddelelsen.Emissionen tilbydes til en tegningskurs på 1 kr. per aktie.En investorgruppe bestående af Arbejdernes Landsbank, AP Pension Livsforsikrings-aktieselskab, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, Novo, Nykredit Realkredit og Vestjylland Forsikring, som også står bag det netop afsluttede købstilbud på statens aktier i banken, har afgivet investeringstilsagn.

Kilde: Vestjysk Bank præsenterer fortegningsemission på op til 745 mio. kr.