ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsVerdens mest mærkelige brev. Aktindsigt givet, men uden akter.

Verdens mest mærkelige brev. Aktindsigt givet, men uden akter.

-

Landbrugs- og fiskeristyrelsen (LFST) har tilsyneladende indledt en udmattelseskrig imod landmisbrug.dk i en sag om aktindsigt i omfanget af pantsatte betalingsrettigheder inden for dansk landbrug.

Faktisk skriver LFST flere gange i et svar på begæring om aktindsigt, at man giver “delvist medhold på din anmodning om aktindsigt” men tilføjer så, at der forresten ikke er nogle sagsakter, hvoraf oplysningerne fremgår, hvorfor der “ikke er vedlagt en aktliste”.

Endnu mærkeligere er det, at styrelsen tidligere har udleveret et samlet beløb for pantsætninger af betalingsrettigheder, men nu pludselig påstår, at dokumenterne ikke findes

Her på redaktionen er vi naturligvis skuffede over, at LFST på denne måde obstruerer lovgivningen, for oplysningerne om for eksempel landbrugsbedrifter, der er aktieselskabers pantsættelser er jo netop registreret i styrelsen.

På den anden side er vi slået med forbavselse og beundring over, at LFST opviser en så avanceret form for kreativitet for at undgå at offentligheden kan få indsigt i, hvordan nogle landmænd bruger (eller misbruger) meget store offentlige midler.

Selv de oplysninger, som styrelsen altså efter mange dages grublen frigiver, er behæftet med så mange forbehold og så megen usikkerhed, at de ikke giver et retvisende billede af situationen bortset fra, at der sker en klar stigning i pantsættelserne fra 2004 til i dag. Samlet er der incl. overdragelser, der tæller dobbelt, sket pantsættelse i 85.914 tilfælde fra 2006 til 2017.

Det ser også ud til, at styrelsen danser efter landbrugets pibe. På Axelborg ønsker man ikke offentlig indsigt i hvordan danske “knalddygtige” landmænd spiller casino med skatteydernes rundhåndede tilskud.

Til en vis grad er det muligt at sætte navn på de forgældede landbrugsbedrifter. Styrelsen vedlægger en liste med 261 CVR numre over juridiske personer, der har pantsat deres EU-subsidier. Listen er dog langt fra dækkende, for som man skriver:

Vær opmærksom på, at listen er anonymiseret/frasorteret virksomhedsformer, som omfatter personlig hæftelse for en eller flere virksomhedsdeltagere.

Man kan slå numrene op på https://datacvr.virk.dk/data/ , lige som man kan jævnføre

kendte CVR numre med listen for at se, om vedkommende har pantsat sine tilskud.

 

Afgørelse_anmodning om aktindsigt

Bilag 1_Oversigt pantsætninger

Bilag 2_Liste over juridiske personer med registreret pant