KU-forskere hopper ned i SEGES lomme

Helt i tråd med de undersøgelser, som forskerne lavede i forbindelse med landbrugs- og naturpakken, hvor de var pålagt dobbelt tavshedspligt, indgår forskere i vandmiljøet ved KU i en aftale med SEGES, der pålægger dem total loyalitet. Information skriver bl.a:

Professoren hæfter sig blandt andet ved, at KU’s medarbejdere ifølge kontrakten »skal optræde loyalt og udelukkende varetage SEGES’ interesser i relation til Aftalens omfang og indhold«.

»Det er i modstrid med helt grundlæggende videnskabsetiske principper, at universitetsforskere forpligtiger sig til udelukkende at varetage en ekstern parts interesser,« siger Heine Andersen. Det største juridiske problem med aftalen er ifølge Morten Rosenmeier, at instituttet afgiver forskernes ophavsret til SEGES. »

Kilde: Københavns Universitet får hård kritik for kontrakt med Landbrug & Fødevarer | Information