Pesticider i lovlige doseringer skader børnehjernen

Et metastudie over pesticiders virkninger på børns kognitive udvikling viser tydeligt, at pesticider, som anvendes i den konventionelle planteproduktion, skader udviklingen af børns hjerner. Den danske forsker Phillipe Grandjean siger det entydigt til Politiken:

Konklusionen er fuldstændig klar. Jo mere pesticid, jo mindre hjernebark

Philippe Grandjean

Politiken skriver videre bl.a:

Cirka samme eksponering i Danmark og USA»Mængden af pesticidrester målt i danske kvinders urin ligger på cirka samme niveau som hos amerikanske. Når kolleger og jeg finder, at børn tager skade, selv hvis kun få prøver overskrider grænseværdierne, er det altså børnene, der har ret – ikke rotter fra dyreforsøg«, siger miljømedicineren og fortsætter:»Man har jo ikke bare målt spædbørns reflekser. De tre undersøgelser fra USA er solidt arbejde, hvor man over år har målt børns intelligens og fundet, at dem, hvis mødre havde mange pesticidrester i urinen, klarer sig dårligere. Det er dramatisk, også for samfundsøkonomien«.Flere veje til et mindre kemisk landbrugRapporten anbefaler, at kemikaliebelastningen i landbruget nedbringes af hensyn til folkesundheden, og anfører, at det kan ske på mange måder. Ud over mere økologi kan vejen frem være at gøre konventionelt landbrug mindre kemisk ved brug af f.eks. sædskifte, resistente sorter og lignende, såkaldt integrated pest management.

Kilde: International forskning afdækker blind vinkel: Pesticider kan skade børns hjerner – politiken.dk